2021

SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANFERIDOS

 

 

Información

 

Periodo Reportado 2021

 

Vínculo 

 

 

FAIS

 

 

 

1er Informe Trimestral

 

 

VER

 

2do Informe Trimestral

 

VER
 

3er Informe Trimestral

31/08/2021

 

 

VER

 

2020

 

Información

 

Periodo Reportado 2020

 

Vínculo 

 

 

FAIS

 

 

 

1er Informe Trimestral

 

 

VER

 

2do Informe Trimestral

 

VER

 

3er Informe Trimestral

 

 

VER

 

4TO Informe Trimestral.                                     VER

2019

 

 

Información

 

Periodo Reportado 2019

 

Vínculo

 

FAIS

 

 

1er Informe Trimestral

 

VER

 

2do Informe Trimestral

 

VER

 

3er Informe Trimestral

 

VER

 

4to Informe Trimestral

 

VER


2018

 

Información

 

Periodo Reportado 2018

 

Vínculo

 

FAIS

 

  

 

2018

 

 

VER